ssdffd
Da Telenor nektet å levere ADSL fordi huset lå 60 m for langt fra sentralen måtte det settes opp ett trådløst nettverk mellom naboene.
Anlegget ble satt i drift mars 2005.
Her er løsningen på det trådløse nettet.
Her er flyfoto med Kile WLAN i gult, Kile WLAN2 i rødt, Firing WLAN i blått og Kile WLAN3 i Lilla.
Flyfoto er hentet fra Norge i bilder.